Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0236

În vigoare de la 24.03.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naţionale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 91, 23.3.2011, p. 1.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) JO C 84, 17.3.2011, p. 34.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 21 februarie 2012.

întrucât:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...