Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 119/2012 de stabilire a normelor privind orientările referitoare la colectarea datelor, precum şi la întocmirea documentelor de referinţă BAT şi la asigurarea calităţii acestora prevăzute în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale [notificată cu numărul C(2012) 613] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012D0119

În vigoare de la 02.03.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/75/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (3),

___________

(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

întrucât:

(1) Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE prevede obligaţia Comisiei de a organiza un schimb de informaţii între aceasta şi statele membre, industriile implicate şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului, în scopul facilitării întocmirii documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BAT - best available techniques) definite la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(2) În temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2010/75/UE, schimbul de informaţii trebuie să vizeze, între altele, performanţele instalaţiilor şi ale tehnicilor, monitorizarea aferentă, precum şi cele mai bune tehnici disponibile şi tehnicile emergente.

(3) Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informaţii conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (2) a stabilit crearea unui grup format din reprezentanţi ai statelor membre, industriile implicate şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului.

___________

(2) JO C 146, 17.5.2011, p. 3.

(4) În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2010/75/UE, la 13 septembrie 2011 Comisia a obţinut avizul (3) forumului respectiv cu privire la ghiduri referitoare la colectarea datelor şi la ghiduri privind întocmirea documentelor de referinţă BAT şi asigurarea calităţii acestora, inclusiv a caracterului adecvat al conţinutului şi formatului acestora, şi a pus la dispoziţia publicului acest aviz.

___________

(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...