Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1105/2011 privind lista documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe şi pe care se poate aplica o viză şi privind un mecanism de creare a acestei liste Număr celex: 32011D1105

În vigoare de la 24.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 77 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 6 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 23 septembrie 2011.

întrucât:

(1) Pe baza articolului 17 alineatul (3) litera (a) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (2), deciziile SCH/Com-ex (98)56 (3) şi SCH/Com-ex (99)14 (4) au instituit manualul documentelor de călătorie care conferă titularului dreptul de trecere a frontierelor externe şi pe care se poate aplica o viză. Aceste decizii ar trebui adaptate la cadrul instituţional şi juridic din Uniune.

___________

(2) JO L 239, 22.9.2000, p. 19.

(3) JO L 239, 22.9.2000, p. 207.

(4) JO L 239, 22.9.2000, p. 298.

(2) Lista documentelor de călătorie eliberate de ţările terţe ar trebui monitorizată sistematic pentru a se asigura că autorităţile statelor membre care se ocupă de procesarea cererilor de viză şi de controlul frontierelor dispun de informaţii exacte despre documentele de călătorie prezentate de resortisanţii ţărilor terţe. Ar trebui modernizate şi eficientizate schimburile de informaţii dintre statele membre privind documentele de călătorie eliberate şi privind recunoaşterea acestora de către statele membre, iar lista completă ar trebui pusă la dispoziţia publicului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...