Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1104/2011 privind modalităţile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigaţie prin satelit constituit în cadrul programului Galileo Număr celex: 32011D1104

În vigoare de la 04.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 54, 19.2.2011, p. 36.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziţia Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 10 octombrie 2011.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) (3) prevede în anexă că obiectivele specifice ale programului Galileo constau în asigurarea faptului că semnalele emise de către sistemul constituit în cadrul programului respectiv pot fi utilizate în special pentru a oferi un serviciu public reglementat ("PRS") rezervat utilizatorilor autorizaţi de către guverne, pentru aplicaţii cu caracter sensibil care necesită un control eficace al accesului şi un nivel ridicat de continuitate a serviciului.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...