Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 88/2012 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar transeuropean [notificată cu numărul C(2012) 172] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012D0088

În vigoare de la 14.03.2012 până la 05.07.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Regulamentul nr. 919/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Decizia 2006/679/CE a Comisiei din 28 martie 2006 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convenţional (2) a stabilit specificaţiile tehnice de interoperabilitate ("STI-uri") referitoare la subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convenţional.

___________

(2) JO L 284, 16.10.2006, p. 1.

(2) Decizia 2006/860/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2006 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3) stabileşte STI-urile referitoare la subsistemul de control-comandă şi semnalizare al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

___________

(3) JO L 342, 7.12.2006, p. 1.

(3) Atât pentru sistemul feroviar convenţional, cât şi pentru sistemul feroviar de mare viteză, trebuie să fie identice cerinţele esenţiale, specificaţiile tehnice şi funcţionale, elementele constitutive şi interfeţele de interoperabilitate, precum şi procedurile pentru evaluarea conformităţii sau a adecvării pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate sau pentru verificarea "CE" a subsistemelor de control-comandă şi semnalizare.

(4) Strategiile de implementare trebuie să rămână specifice fiecărui tip de reţea, iar cerinţele existente pentru reţeaua feroviară transeuropeană convenţională şi pentru reţeaua feroviară transeuropeană de mare viteză trebuie să rămână neschimbate. Agenţia Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenţia") a primit un mandat-cadru pentru îndeplinirea anumitor activităţi în acest sens.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...