Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 90/2012 privind orientările pentru prezentarea informaţiilor în vederea identificării loturilor de material forestier de reproducere, precum şi a informaţiilor care trebuie să fie indicate pe eticheta sau în documentul furnizorului Număr celex: 32012H0090

În vigoare de la 16.02.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Articolul 13 din Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere (1) prevede informaţiile care urmează a fi utilizate pentru a identifica fiecare lot de material forestier de reproducere (denumit în continuare "MFR"). Mai mult, articolul 14 din directiva menţionată stabileşte informaţiile care trebuie să figureze pe eticheta sau în documentul furnizorului. Cu toate acestea, nu au fost stabilite norme cu privire la modul de prezentare a acestor informaţii.

___________

(1) JO L 11, 15.1.2000, p. 17.

(2) Prin urmare, modul în care aceste informaţii sunt prezentate în eticheta sau documentul furnizorului variază considerabil în interiorul Uniunii. Mai multe state membre şi părţi interesate au declarat că, datorită utilizării diferitelor limbi şi forme de prezentare, eticheta sau documentul furnizorului nu sunt înţelese, adesea, în acelaşi mod de către părţile interesate implicate în comerţul dintre statele membre.

(3) Cu toate acestea, Directiva 1999/105/CE nu conţine un temei juridic care să permită Comisiei să stabilească dispoziţiile obligatorii din punct de vedere juridic, menite să armonizeze eticheta sau documentul furnizorului pentru a reduce aceste dificultăţi. Prin urmare, este necesară adoptarea unor orientări care să recomande o prezentare a informaţiilor care urmează să fie menţionate în eticheta sau documentul furnizorului care facilitează înţelegerea acestor informaţii în toate statele membre.

(4) În conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1598/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului privind asistenţa administrativă reciprocă între organismele oficiale (2), în cazul în care MFR se mută dintr-un stat membru în altul, organismul oficial al statului membru în care este stabilit furnizorul informează în legătură cu aceasta organismul oficial al statului membru în care este stabilit destinatarul. Aceste informaţii vor fi furnizate prin intermediul unui "document informativ" în format standardizat privind modul în care sunt prezentate informaţiile şi care include, astfel cum se prevede în anexa la regulamentul menţionat, utilizarea unui cod armonizat pentru identificarea diferitelor elemente.

___________

(2) JO L 240, 7.9.2002, p. 39.

(5) Având în vedere că nu au fost raportate dificultăţi privind utilizarea acestui "document informativ" şi că anumite informaţii solicitate la articolul 14 din Directiva 1999/105/CE pentru a fi indicate în eticheta sau documentul furnizorului sunt, de asemenea, solicitate la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1598/2002 pentru "documentul informativ", se consideră oportun să se recomande utilizarea unui cod numeric care să identifice diferitele elemente incluse în eticheta sau documentul furnizorului, similar cu cel prevăzut în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1598/2002.

(6) Secvenţa şi conţinutul codurilor stabilite în aceste orientări ar trebui, însă, să fie bazate pe cerinţele privind comercializarea loturilor MFR şi conţinutul etichetei sau documentului furnizorului, astfel cum sunt prevăzute la articolele 13 şi 14 din Directiva 1999/105/CE.

(7) Aceste orientări ar trebui să ia în considerare diferenţele menţionate la considerentul 2, pentru facilitarea comerţului şi a schimbului de informaţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...