Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 63/2011 privind ajutorul de stat SA. 30931 (C/11) – România Schema de ajutor privind dezvoltarea infrastructurii de transport aerian [notificată cu numărul C(2011) 7863] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012D0063

În vigoare de la 02.02.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special, articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) Prin notificarea electronică din data de 17 mai 2010, autorităţile române au notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare "TFUE"), o schemă de ajutor prin care se acordă sprijin din fonduri de stat în beneficiul aeroporturilor regionale. Notificarea a fost înregistrată cu numărul de caz N 185/10.

(2) La 23 iunie 2010, 7 octombrie 2010, 3 decembrie 2010 şi 17 martie 2011, Comisia a solicitat informaţii suplimentare privind măsura propusă. La 22 iulie 2010, 27 octombrie 2010, 20 ianuarie 2011 şi 5 aprilie 2011, autorităţile române au furnizat informaţiile solicitate.

(3) La 15 septembrie 2010, autorităţile române au informat Comisia cu privire la anumite modificări ale schemei notificate, în special în ceea ce priveşte numărul beneficiarilor.

(4) Prin scrisoarea din 24 mai 2011, Comisia a informat România cu privire la decizia de a iniţia procedura oficială de investigare stabilită la articolul 108 alineatul (2) din TFUE în legătură cu ajutorul notificat şi cu alte măsuri luate în beneficiul aeroporturilor (denumită în continuare "decizia de iniţiere a procedurii") (1). Ulterior, Comisia a adoptat o rectificare a deciziei respective, în data de 23 iunie 2011.

___________

(1) Procedura oficială de investigare se referă atât la schema notificată privind finanţarea publică pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii aeroportuare în aeroporturile regionale mici, cât şi la finanţarea publică acordată anumitor aeroporturi în vederea acoperirii pierderilor din exploatare.

(5) Decizia de iniţiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a solicitat părţilor interesate să îşi prezinte observaţiile.

___________

(2) JO C 207, 13.7.2011, p. 3.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...