Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 70/2012 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012R0070

În vigoare de la 23.02.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziţia Parlamentului European din 1 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 12 decembrie 2011.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului, din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial. Este necesar, din motive de claritate şi datorită unor modificări ulterioare, să se reformeze regulamentul menţionat.

___________

(2) JO L 163, 6.6.1998, p. 1.

(2) Pentru a îndeplini sarcinile ce i-au fost încredinţate în contextul politicii comune a transporturilor, Comisia ar trebui să aibă la dispoziţie date statistice comparabile, sigure, sincronizate, regulate şi cuprinzătoare cu privire la dimensiunea şi dezvoltarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule înmatriculate în Uniune şi cu privire la gradul de utilizare a vehiculelor care realizează acest transport.

(3) Este necesar să se realizeze statistici regionale cuprinzătoare cu privire atât la transportul de mărfuri, cât şi la deplasările efectuate de vehicule.

(4) În consecinţă, este indicat să se asigure că originea şi destinaţia regională a transportului în cadrul Uniunii este descrisă pe acelaşi temei ca şi în cazul transportului naţional şi să se asigure o legătură între transportul de mărfuri şi deplasările efectuate de vehicule prin măsurarea gradului de utilizare a vehiculelor care realizează acest transport.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...