Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 98/2011 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru Număr celex: 32011L0098

În vigoare de la 23.12.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) literele (a) şi (b),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

___________

(1) JO C 27, 3.2.2009, p. 114.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

___________

(2) JO C 257, 9.10.2008, p. 20.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziţia Parlamentului European din 24 martie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 24 noiembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 13 decembrie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În vederea creării treptate a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede măsuri care trebuie adoptate în materie de azil, imigrare şi protecţia drepturilor resortisanţilor ţărilor terţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...