Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 65/2011 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (reformare) (BCE/2010/21) Număr celex: 32011D0065

În vigoare de la 09.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 26.2,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene a fost modificată substanţial de mai multe ori. Modificări suplimentare urmează a fi adoptate, în special cu privire la acoperirea riscului ratei dobânzii, această decizie ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale, la care face trimitere Decizia BCE/2006/17, a fost reformată şi abrogată de Orientarea BCE/2010/20 din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 Definiţii

(1) Termenii definiţi la articolul 1 din Orientarea BCE/2010/20 au acelaşi înţeles atunci când sunt utilizaţi în prezenta decizie.

(2) Alţi termeni tehnici folosiţi în prezenta decizie au acelaşi înţeles cu termenii din anexa II la Orientarea BCE/2010/20.

Articolul 2 Domeniul de aplicare

Normele prevăzute în prezenta decizie se aplică conturilor anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE), care includ bilanţul, elementele înscrise în registrele BCE în afara bilanţului, contul de profit şi pierdere, precum şi anexele la conturile anuale ale BCE.

Articolul 3 Principii contabile fundamentale

Principiile contabile fundamentale definite la articolul 3 din Orientarea BCE/2010/20 se aplică şi în sensul prezentei decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...