Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 68/2011 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (reformare)
(BCE/2010/20) (2011/68/UE)
Număr celex: 32011O0068

În vigoare de la 09.02.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 12.1, 14.3 şi 26.4,

având în vedere contribuţia adusă de Consiliul general al Băncii Centrale Europene (BCE) în conformitate cu articolul 46.2 a doua şi a treia liniuţă din Statutul SEBC,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (1) a fost modificată substanţial de mai multe ori şi urmează să fie adoptate modificări suplimentare, în special cu privire la acoperirea riscului ratei dobânzii şi reevaluarea deţinerilor de DST, această decizie ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) În temeiul articolului 15 din Statutul SEBC, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) are obligaţii de raportare.

(3) În temeiul articolului 26.3 din Statutul SEBC, Comitetul executiv al BCE întocmeşte un bilanţ consolidat al SEBC în scopuri analitice şi operaţionale.

(4) În temeiul articolului 26.4 din Statutul SEBC, în vederea aplicării articolului 26 Consiliul guvernatorilor BCE stabileşte normele necesare pentru standardizarea procedurilor contabile şi a raportării financiare pentru operaţiunile întreprinse de BCN.

(5) Este necesară armonizarea datelor care sunt prezentate în situaţiile financiare anuale publicate ale BCN şi care privesc bancnotele euro aflate în circulaţie, remunerarea creanţelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem care rezultă din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului şi venitul monetar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
Definiţii

(1) În sensul prezentei orientări:

(a) "BCN" (NCB) înseamnă banca centrală naţională a unui stat membru a cărui monedă este euro;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...