Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 96/2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre
(reformare)
Număr celex: 32011L0096

În vigoare de la 18.01.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionare Uniunii Europene, în special articolul 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

___________

(1) Avizul din 4 mai 2011 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (2),

___________

(2) JO C 107, 6.4.2011, p. 73.

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 90/435/CEE a Consiliului, din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre (3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial (4). Deoarece trebuie introduse modificări suplimentare, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menţionate, din motive de claritate.

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...