Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 454/2011 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul "aplicaţii telematice pentru serviciile de călători" al sistemului feroviar transeuropean (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R0454

În vigoare de la 12.05.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1) , în special articolul 6 alineatul (1),

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (e) din Directiva 2008/57/CE, sistemul feroviar este subdivizat în subsisteme structurale şi funcţionale. Fiecare dintre aceste subsisteme trebuie să fie reglementat de o specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI).

(2) Prin Decizia C(2006) 124 final din 9 februarie 2007, Comisia a conferit Agenţiei Europene a Căilor Ferate (agenţia) mandatul de a dezvolta specificaţiile tehnice de interoperabilitate în temeiul Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional (2) . În conformitate cu termenii mandatului, agenţia trebuie să elaboreze proiectul de STI privind aplicaţiile telematice pentru călători. Aceasta a prezentat o recomandare la 31 mai 2010. Această recomandare trebuie completată cu o recomandare suplimentară, în urma mandatului Comisiei, care să abordeze chestiunea tarifelor, emiterii de legitimaţii de transport şi rezervării de călătorii naţionale. În recomandarea sa, agenţia va trebui să ţină seama de evoluţiile la nivel naţional şi progresele tehnice în ce priveşte procedurile inovatoare de emitere a legitimaţiilor de transport şi intermodalitatea.

___________

(2) JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

(3) Specificaţiile tehnice de interoperabilitate sunt specificaţii adoptate în conformitate cu Directiva 2008/57/CE. STI din anexă reglementează subsistemul "aplicaţiile telematice pentru serviciile de călători" pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale şi asigurarea interoperabilităţii sistemului feroviar.

(4) Interconectarea eficientă a sistemelor de informaţii şi comunicaţii ale diferiţilor administratori de infrastructură şi întreprinderi feroviare este considerată a fi importantă, în special pentru furnizarea de informaţii actualizate şi de servicii de eliberare a legitimaţiilor de transport către călători.

(5) Prezenta STI are ca obiect definirea procedurilor şi interfeţelor dintre toate tipurile de actori în vederea furnizării de informaţii şi emiterii de legitimaţii de transport către călători prin intermediul tehnologiilor disponibile la scară largă. Aceasta ar trebui să includă schimbul de informaţii referitor la următoarele aspecte: sistemele care oferă călătorilor informaţii înaintea şi în timpul călătoriei, sistemele de rezervare şi plată, gestionarea bagajelor, emiterea de legitimaţii de transport la ghişee, prin intermediul distribuitoarelor automate, la bordul trenurilor, prin telefon, internet sau prin orice alte mijloace informatice disponibile la scară largă, gestionarea legăturilor între trenuri şi cu alte moduri de transport.

(6) Informaţiile furnizate călătorilor trebuie să fie accesibile în conformitate cu cerinţele Deciziei 2008/164/CE a Comisiei din 21 decembrie 2007 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la "persoanele cu mobilitate redusă" din sistemul feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză (3) .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...