Back

Comisia Europeană

Regulamentul nr. 29/2012 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (text codificat) Număr celex: 32012R0029

În vigoare de la 03.02.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul CE nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 113 alineatul (1) litera (a) şi articolul 121 primul paragraf litera (a) coroborate cu articolul 4,

___________

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1019/2002 al Comisiei din 13 iunie 2002 privind standardele de comercializare a uleiului de măsline (2) a fost modificat de mai multe ori şi în mod substanţial (3). Este necesar, pentru motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

___________

(2) JO L 155, 14.6.2002, p. 27.

(3) A se vedea anexa I.

(2) Uleiul de măsline are anumite calităţi, în special proprietăţi organoleptice şi nutritive care, ţinând seama de costurile de producţie, îi permit accesul la un preţ de piaţă relativ ridicat în raport cu majoritatea celorlalte grăsimi vegetale. Ţinând seama de această situaţie de piaţă, trebuie prevăzute standarde de comercializare a uleiului de măsline care să cuprindă, în special, norme speciale de etichetare suplimentare celor prevăzute de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, precum şi la publicitatea acestora (4), în special normele prevăzute la articolul 2 al respectivei directive.

___________

(4) JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

(3) Pentru a garanta autenticitatea uleiului de măsline vândut, trebuie să se prevadă, pentru comerţul cu amănuntul, ambalaje mici, cu un sistem de închidere adecvat. Cu toate acestea, statele membre trebuie să poată autoriza o capacitate superioară pentru ambalajele destinate unităţilor colective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...