Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 29/2012 privind conformitatea standardului EN 60065:2002/A12:2011 "Aparate electronice audio, video şi similare – Cerinţe de siguranţă" şi a standardului EN 60950-1:2006/A12:2011 "Echipamente de tehnologia informaţiei – Siguranţă – Partea 1: Cerinţe generale" cu cerinţa generală în materie de siguranţă prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi privind publicarea referinţelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [notificată cu numărul C(2012) 55] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32012D0029

În vigoare de la 17.01.2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranţa generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

___________

(1) JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

după consultarea comitetului permanent instituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale (2),

___________

(2) JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE solicită producătorilor să introducă pe piaţă doar produse sigure.

(2) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce priveşte riscurile şi categoriile de risc reglementate de standardele naţionale relevante, în cazul în care este conform cu standardele naţionale neobligatorii care transpun standardele europene, ale căror referinţe au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din directiva respectivă.

(3) În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/95/CE, standardele europene sunt stabilite de organismele europene de standardizare, pe baza unui mandat stabilit de Comisie.

(4) În temeiul articolului 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE, Comisia va publica referinţele standardelor respective.

(5) La data de 28 septembrie 2009, Comisia a emis Mandatul M/452 către organismele europene de standardizare pentru redactarea unui standard european privind siguranţa menit să stipuleze cerinţele în materie de protecţie împotriva presiunii sonore excesive emisă de playerele audio personale şi de telefoanele mobile cu funcţie muzicală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...