Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 391/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru saltelele de pat [notificată cu numărul C(2014) 4083] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0391

În vigoare de la 15.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de grupele de produse.

(3) Decizia 2009/598/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru saltelele de pat, care sunt valabile până la 30 iunie 2014.

(4) Pentru a reflecta mai bine cel mai înalt nivel atins pe piaţă pentru această grupă de produse şi pentru a ţine seama de inovările din ultimii ani, se consideră oportun să se modifice sfera grupei de produse şi să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(5) Criteriile revizuite, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse. Criteriile respective vizează utilizarea materialelor produse într-un mod mai sustenabil (conform unei abordări bazate pe analiza ciclului de viaţă), limitarea utilizării compuşilor periculoşi, a nivelurilor de reziduuri periculoase şi a contribuţiei saltelelor de pat la poluarea aerului din încăperi, precum şi promovarea unui produs mai sustenabil şi de calitate superioară, uşor de reparat şi de demontat.

(6) Prin urmare, Decizia 2009/598/CE ar trebui înlocuită prin prezenta decizie.

(7) Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru saltelele de pat pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/598/CE, astfel încât aceştia să aibă timp suficient să îşi adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor şi cerinţelor revizuite.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...