Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 699/2014 privind designul pentru logoul comun destinat identificării persoanelor care oferă medicamente spre vânzare la distanţă către populaţie şi cerinţele tehnice, electronice şi criptografice pentru verificarea autenticităţii acestuia (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014R0699

În vigoare de la 25.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, în special articolul 85c alineatul (3),

întrucât:

(1) Articolul 85c alineatul (3) din Directiva 2001/83/CE prevede crearea unui logo comun care să poată fi recunoscut în întreaga Uniune şi care să permită identificarea statului membru în care este stabilită persoana care oferă medicamente spre vânzare la distanţă către populaţie prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale.

(2) În conformitate cu articolul 85c alineatul (3) litera (a) din Directiva 2001/83/CE, Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare pentru a armoniza funcţionarea logoului comun în ceea ce priveşte cerinţele tehnice, electronice şi criptografice pentru verificarea autenticităţii logoului comun. Aceste cerinţe ar trebui să asigure un nivel ridicat de securitate şi să prevină orice utilizare frauduloasă a logoului.

(3) În conformitate cu articolul 85c alineatul (1) litera (d) punctul (iii), verificarea autenticităţii logoului comun se face prin intermediul unei legături hyperlink între logo şi datele persoanei autorizate sau îndreptăţite să ofere medicamente spre vânzare la distanţă către populaţie prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale care figurează pe lista la care se face referire la articolul 85c alineatul (4) litera (c). Prin urmare, aceste legături hyperlink ar trebui să fie permanente şi securizate.

(4) Pentru a preveni utilizarea frauduloasă a logoului, site-urile internet naţionale menţionate la articolul 85c alineatul (4) ar trebui să fie securizate, actualizate şi găzduite pe domenii de încredere.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz uman,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Designul pentru logoul comun menţionat la articolul 85c alineatul (3) litera (b) din Directiva 2001/83/CE urmează modelul prezentat în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Site-ul internet menţionat la articolul 85c alineatul (4) este accesibil în aşa fel încât publicul să se poată asigura cu uşurinţă că este vorba de site-ul internet de încredere în acest scop.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...