Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 118/2006 privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării Număr celex: 32006L0118

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 28 noiembrie 2006,

întrucât:

(1) Apele subterane reprezintă o resursă naturală valoroasă şi, prin urmare, ar trebui protejate împotriva deteriorării şi a poluării chimice. Acest lucru este important, în special, pentru ecosistemele care depind de apele subterane, precum şi pentru utilizarea apelor subterane în aprovizionarea cu apă destinată consumului uman.

(2) Apele subterane reprezintă corpul de apă dulce cel mai sensibil şi mai important din Uniunea Europeană, şi, în special, principala sursă a reţelei publice de apă potabilă în numeroase regiuni.

(3) Apele subterane din corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile sau destinate unei astfel de utilizări în viitor trebuie protejate astfel încât să se evite deteriorarea calităţii unor astfel de corpuri de apă, cu scopul de a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile, în conformitate cu articolul 7 alineatele (2) şi (3) din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(1).

(1) Directivă modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE.

(4) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu include obiectivul atingerii unor niveluri de calitate a apei care să nu conducă la un impact şi la riscuri semnificative pentru sănătatea oamenilor şi a mediului.

(5) Pentru a proteja mediul în ansamblu şi sănătatea oamenilor în special, trebuie să se evite, să se prevină sau să se reducă concentraţiile prejudiciabile de poluanţi dăunători în apele subterane.

(6) Directiva 2000/60/CE stabileşte dispoziţiile generale pentru protecţia şi conservarea apelor subterane. Astfel cum se prevede la articolul 17 din această directivă, ar trebui să se adopte măsuri de prevenire şi de control al poluării apelor subterane, inclusiv criterii pentru evaluarea stării chimice bune a apelor subterane şi criterii pentru identificarea unor tendinţe ascendente semnificative şi durabile şi pentru definirea nivelurilor de bază în inversarea tendinţelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...