Back

Consiliul de Supraveghere al Băncii Centrale Europene

Regulamentul de procedură al Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene Număr celex: 32014Q0621(01)

În vigoare de la 21.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în special articolul 26 alineatul (12),

având în vedere Decizia BCE/2004/2 din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene, în special articolul 13d,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT DE PROCEDURĂ:

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1 Natura suplimentară

Prezentul regulament de procedură suplimentează Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizaţi în prezentul regulament de procedură au acelaşi înţeles ca în Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

CAPITOLUL I CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

Articolul 2 Reuniunile Consiliului de supraveghere

2.1. Consiliul de supraveghere stabileşte datele reuniunilor sale la propunerea preşedintelui. În principiu, Consiliul de supraveghere se întruneşte la intervale regulate, în conformitate cu un calendar pe care îl stabileşte din timp, înainte de începutul fiecărui an calendaristic.

2.2. Preşedintele convoacă o reuniune a Consiliului de supraveghere în cazul în care cel puţin trei membri ai acestuia prezintă o cerere în acest sens.

2.3. De asemenea, preşedintele poate convoca reuniuni ale Consiliului de supraveghere ori de câte ori consideră necesar. În aceste cazuri, acest lucru este specificat în nota de însoţire.

2.4. La cererea preşedintelui, deliberările Consiliului de supraveghere pot avea loc şi sub formă de teleconferinţă, dacă nu se opun cel puţin trei membri ai Consiliului de supraveghere.

Articolul 3 Participarea la reuniunile Consiliului de supraveghere

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...