Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 98 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) privind dispoziţiile uniforme referitoare la omologarea farurilor pentru autovehicule, prevăzute cu surse luminoase cu descărcare Număr celex: 42014X0614(01)

În vigoare de la 14.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 4 la seria 01 de modificări - Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

A. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

Domeniul de aplicare (1)

(1) Nicio prevedere din prezentul regulament nu împiedică o parte contractantă la acord, care aplică prezentul regulament, să interzică combinarea unui far "PL" (dispersor de plastic), omologat prin aplicarea prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (cu lamelă) de curăţare a farurilor, pe vehiculele pe care aceasta le înmatriculează.

Prezentul regulament se aplică:

(a) farurilor; şi

(b) sistemelor de iluminat distribuit,

care utilizează surse luminoase cu descărcare, pentru vehicule din categoriile M, N şi L3

1. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

1.1. Definiţiile prevăzute în Regulamentul nr. 48 şi seria de amendamente ale acestuia în vigoare la data depunerii cererii de omologare de tip se aplică prezentului regulament.

1.2. "dispersor", elementul cel mai exterior al farului (al unităţii) care transmite lumina prin suprafaţa iluminantă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...