Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 113 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor de autovehicule care emit o lumină de întâlnire simetrică sau o lumină de drum sau ambele şi sunt echipate cu lămpi cu filament, surse de lumină cu descărcare în gaz sau module LED Număr celex: 42014X0614(02)

În vigoare de la 14.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 3 la seria 01 de amendamente la regulament - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

DOMENIUL DE APLICARE (1) (2),

(1) Modul de aplicare a farurilor este descris în regulamentele privind instalarea dispozitivelor de iluminat şi de semnalizare luminoasă.

(2) Nicio prevedere din prezentul regulament nu împiedică o parte contractantă la acord, care aplică prezentul regulament, să interzică combinarea unui far care încorporează un dispersor din material plastic, omologat în temeiul prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic de curăţare a farurilor (cu ştergătoare).

Prezentul regulament se aplică farurilor pentru vehiculele din categoriile L şi T (3).

(3) Astfel cum sunt definite în Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), document TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2.

1. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

1.1. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (unităţii) care transmite lumina prin suprafaţa iluminantă;

1.2. "acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafaţa exterioară a unui dispersor;

1.3. "faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care diferă între ele în privinţa unor aspecte esenţiale, precum:

1.3.1. denumirea comercială sau marca;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...