Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 130 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Prescripţii uniforme referitoare la omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie (LDWS - Lane Departure Warning System) Număr celex: 42014X0618(01)

În vigoare de la 18.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Data intrării în vigoare: 9 iulie 2013

1. Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică sistemului de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie al vehiculelor din categoriile M2, N2, M3 şi N3 (1).

(1) În conformitate cu secţiunea 2 din Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles - R.E.3) (documentul TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2) - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/ wp29resolutions.html

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "omologarea unui tip de vehicul" înseamnă întreaga procedură prin care o parte contractantă la acord certifică faptul că un tip de vehicul îndeplineşte cerinţele tehnice ale prezentului regulament;

2.2. "tip de vehicul în ceea ce priveşte sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie" înseamnă o categorie de vehicule care nu prezintă între ele diferenţe privind elemente esenţiale precum:

(a) marca sau denumirea comercială a producătorului;

(b) caracteristicile vehiculului care influenţează semnificativ performanţele sistemului de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie;

(c) tipul şi construcţia sistemului de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie;

2.3. "sistem de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie (LDWS)" înseamnă un sistem care avertizează conducătorul auto cu privire la o deviere neintenţionată a vehiculului în afara culoarului său de rulare;

2.4. "bandă" înseamnă unul dintre segmentele longitudinale în care este divizată o şosea (după cum se arată în anexa 3);

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...