Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 350/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile [notificată cu numărul C(2014) 3677] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0350

În vigoare de la 03.07.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea de criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcţie de grupele de produse.

(3) Decizia 2009/567/CE a Comisiei a stabilit criteriile ecologice şi cerinţele aferente de evaluare şi verificare pentru produsele textile, care sunt valabile până la 30 iunie 2014.

(4) Pentru a reflecta mai bine stadiul actual al tehnologiei de pe piaţă pentru această grupă de produse şi pentru a ţine seama de inovaţiile apărute după adoptarea deciziei menţionate anterior, se consideră oportun să se modifice sfera grupei de produse şi să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(5) Criteriile au în special obiectivul de a identifica produsele care au un impact mai scăzut asupra mediului pe durata ciclului lor de viaţă, cu ameliorări specifice pentru ca acestea: să provină din forme mai durabile de agricultură şi silvicultură, să fie fabricate utilizând mai eficient resursele şi energia, prin procese mai curate şi mai puţin poluante şi utilizând mai puţine substanţe periculoase, şi să fie concepute şi specificate pentru a fi de înaltă calitate şi durabile. Criteriile de acordare a etichetei ecologice a UE produselor textile sunt stabilite pentru aspectele menţionate anterior, iar produsele cu performanţe îmbunătăţite în ceea ce priveşte aspectele respective ar trebui promovate. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru grupa de produse "textile".

(6) Criteriile revizuite, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7) Prin urmare, Decizia 2009/567/CE ar trebui înlocuită prin prezenta decizie.

(8) Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziţie pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru produse textile pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/567/CE, astfel încât aceştia să aibă timp suficient să îşi adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor şi cerinţelor revizuite.

(9) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...