Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 337/2014 privind remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare (BCE/2014/23) Număr celex: 32014D0023

În vigoare de la 07.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima şi a patra liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima şi a patra liniuţă şi articolele 17, 19 şi 22,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului,

având în vedere Orientarea BCE/2012/27 din 5 decembrie 2012 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2),

având în vedere Orientarea BCE/2014/9 din 20 februarie 2014 privind operaţiunile naţionale de administrare a activelor şi pasivelor de către băncile centrale naţionale,

întrucât:

(1) Consiliul guvernatorilor poate decide din când în când să coboare rata dobânzii pentru facilitate de depozit sub 0%.

(2) În cazul reducerii ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit, regulile pentru remunerarea depozitelor, soldurilor şi deţinerilor de rezerve excedentare în temeiul Orientărilor BCE/2011/14, BCE/2012/27 şi BCE/2014/9 trebuie ajustate corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Remunerarea depozitelor

"Remunerarea" din dispoziţiile anexei I la Orientarea BCE/2011/14 referitoare la colectarea depozitelor la termen şi a facilităţii de depozit poate fi: (a) la o rată pozitivă a dobânzii; (b) la o rată a dobânzii de 0%; sau (c) la o rată negativă a dobânzii. O rată negativă a dobânzii implică o obligaţie de plată a deţinătorului depozitului către banca centrală relevantă din Eurosistem, inclusiv dreptul respectivei bănci centrale din Eurosistem de a debita corespunzător contul contrapărţii.

Articolul 2 Remunerarea deţinerilor de rezerve excedentare

Deţinerile de rezerve care depăşesc rezervele minime obligatorii sunt remunerate la 0% sau la rata dobânzii pentru facilitatea de depozit, fiind aleasă cea mai mică dintre cele două.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...