Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 333/2014 privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul portalului european e-justiţie Număr celex: 32014D0333

În vigoare de la 06.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

după consultarea Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor,

întrucât:

(1) În comunicarea sa din mai 2008 (1), Comisia a declarat că va concepe şi realiza portalul european e-justiţie (denumit în continuare "portalul"), care urma să fie gestionat în strânsă cooperare cu statele membre.

(1) COM(2008) 329 final, 30.5.2008.

(2) Planul de acţiune multianual 2009-2013 privind e-justiţia europeană din 8 noiembrie 2008 a încredinţat Comisiei Europene sarcina de a realiza portalul. Portalul a fost lansat la 16 iulie 2010. Adoptarea prezentei decizii a devenit necesară abia acum, întrucât portalul este abia acum gata pentru prima interconectare a registrelor naţionale, care implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(3) Portalul urmăreşte să contribuie la realizarea spaţiului judiciar european prin facilitarea şi îmbunătăţirea accesului la justiţie şi prin mobilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, în vederea facilitării procedurilor judiciare electronice transfrontaliere şi a cooperării judiciare.

(4) Atunci când pun în aplicare dreptul european, instituţiile, organismele, birourile şi agenţiile Uniunii Europene, precum şi statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale şi principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la protecţia datelor cu caracter personal prevăzut la articolul 8 din Cartă.

(5) Având în vedere că diversele atribuţii şi funcţii ale Comisiei şi ale statelor membre în cadrul portalului vor implica diferite responsabilităţi şi obligaţii în ceea ce priveşte protecţia datelor, este esenţial ca acestea să fie delimitate în mod clar.

(6) Având în vedere natura specifică a activităţilor legate de portalul e-justiţie, rezultată în urma cooperării dintre Comisie şi statele membre, rolul Comisiei în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul portalului este limitat. Trebuie precizat faptul că, în ceea ce priveşte conţinutul bazelor de date naţionale interconectate puse la dispoziţie prin intermediul portalului, Comisia nu are nicio responsabilitate.

(7) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către Comisie în cadrul portalului. În acest context, Comisia este responsabilă, în special, pentru asigurarea infrastructurii informatice necesare pentru funcţionalităţile portalului, inclusiv a interconectării bazelor naţionale de date.

(8) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, scopul prelucrării datelor cu caracter personal ar trebui specificat în mod explicit. Prin urmare, Comisia ar trebui să prelucreze date cu caracter personal în cadrul portalului numai în măsura în care această acţiune furnizează acces la bazele de date naţionale interconectate care conţin date cu caracter personal, oferă servicii interactive care le permit utilizatorilor să comunice direct cu autorităţile competente dintr-un alt stat membru, asigură accesul la informaţiile publice destinate utilizatorilor înregistraţi sau furnizează date de contact.

(9) Comisia ar trebui să introducă în sistem tehnologii care reflectă conceptul de "protecţia datelor începând cu momentul conceperii". În punerea în aplicare a acestui concept, o evaluare a impactului în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi protecţia datelor ar trebui efectuată în faza de proiectare a funcţionalităţii asociate cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul portalului şi a altor funcţionalităţi ale portalului. Evaluarea ar urma să identifice potenţialele riscuri legate de protecţia datelor. În acelaşi timp, ar urma să stabilească acţiunile şi măsurile de protecţie adecvate care să fie încorporate în sistemul de protecţie a datelor cu caracter personal.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...