Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 314/2014 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru centralele termice cu apă [notificată cu numărul C(2014) 3452] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0314

În vigoare de la 03.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea, pentru fiecare grup de produse, a unor criterii specifice privind eticheta ecologică a UE.

(3) Comisia a întocmit un raport preliminar privind aspectele tehnice, de mediu, economice şi juridice ale grupului de produse "centrale termice cu apă" utilizat de regulă în Uniune, pe care l-a pus la dispoziţia publicului pentru observaţii. Studiul care stă la baza acestui raport (denumit în continuare "studiul") a fost elaborat împreună cu părţile interesate din Uniune şi din ţări terţe.

(4) Conform rezultatelor studiului prezentate în raportul preliminar, consumul de energie din faza de utilizare contribuie în modul cel mai semnificativ la impactul global asupra mediului produs de centralele termice cu apă. Prin urmare, trebuie să se promoveze utilizarea centralelor termice cu apă eficiente din punct de vedere energetic şi cu emisii reduse de gaze cu efect de seră şi, în plus, să se susţină centralele termice care utilizează tehnologii cu impact redus asupra mediului şi care s-au dovedit a fi sigure pentru consumatori.

(5) Este oportun să se stabilească criteriile privind eticheta ecologică a UE pentru grupul de produse "centrale termice cu apă".

(6) Criteriile, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente, trebuie să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...