Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 312/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele şi lacurile de interior şi exterior [notificată cu numărul C(2014) 3429] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0312

În vigoare de la 23.06.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede că trebuie stabilite criterii specifice privind eticheta ecologică a UE, în funcţie de grupele de produse.

(3) Pentru a reflecta mai bine cea mai bună performanţă de pe piaţă pentru această grupă de produse şi a ţine seama de inovaţiile din ultimii ani, se consideră adecvat să se modifice sfera grupei de produse şi să se stabilească un set revizuit de criterii ecologice.

(4) Deciziile 2009/543/CE şi 2009/544/CE ale Comisiei se referă la vopselele de exterior şi, respectiv, de interior. Aceste produse au fost reunite într-un singur document privind criteriile, pentru a reduce sarcina administrativă a organismelor competente şi a solicitanţilor. În plus, criteriile revizuite reflectă noile cerinţe privind substanţele periculoase care au fost introduse ulterior adoptării deciziilor menţionate prin Regulamentul (CE) nr. 66/2010.

(5) Criteriile urmăresc, în special, promovarea produselor care au un impact mai redus asupra mediului pe durata ciclului lor de viaţă şi o calitate ridicată, sunt performante şi rezistente pe termen lung şi conţin o cantitate limitată de substanţe periculoase (1) şi de compuşi organici volatili. Produsele cu performanţe mai bune în ceea ce priveşte aceste aspecte trebuie promovate prin intermediul etichetei ecologice. Prin urmare, este oportun să se stabilească criterii privind eticheta ecologică a UE pentru grupul de produse "vopsele şi lacuri".

(1) Substanţe incluse în clasele de pericol stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul CEA).

(6) Criteriile revizuite, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente trebuie să fie valabile pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această grupă de produse.

(7) Prin urmare, Deciziile 2009/543/CE şi 2009/544/CE trebuie înlocuite cu prezenta decizie.

(8) Trebuie prevăzută o perioadă de tranziţie pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru vopsele şi lacuri de interior şi exterior pe baza criteriilor stabilite în Deciziile 2009/543/CE şi 2009/544/CE, astfel încât aceştia să dispună de suficient timp pentru a-şi adapta produsele în vederea conformării cu criteriile şi cerinţele revizuite.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...