Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 5 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme referitoare la omologarea farurilor etanşe ("sealed beam") pentru autovehicule, care emit o lumină de întâlnire asimetrică europeană sau o lumină de drum sau ambele Număr celex: 32014X0529(01)

În vigoare de la 29.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 03 de amendamente - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE (1)

(1) Nicio dispoziţie din prezentul regulament nu împiedică o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unui far care încorporează un dispersor din material plastic omologat în temeiul prezentului regulament cu un dispozitiv mecanic de curăţare a farurilor (cu ştergătoare).

Prezentul regulament se aplică farurilor etanşe (SB) pentru vehiculele din categoria T (2).

(2) Astfel cum sunt definite în anexa 7 la Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2, astfel cum a fost modificat ultima oară prin amendamentul 4).

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament,

2.1. far "etanş" (sealed beam - denumit în continuare "far SB") înseamnă un far ale cărui elemente, ce cuprind un sistem reflector, un sistem dispersor şi una sau mai multe surse de iluminare electrice, fac parte dintr-un ansamblu care a fost sigilat în timpul fabricaţiei şi care nu poate fi demontat fără a deveni complet inutilizabil;

2.2. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (unităţii) care transmite lumina prin suprafaţa iluminantă;

2.3. "acoperire" înseamnă orice produs(e) aplicat(e) într-unul sau mai multe straturi pe suprafaţa exterioară a unui dispersor.

2.4. Se consideră ca fiind de tipuri diferite farurile SB care prezintă una sau mai multe diferenţe în ceea ce priveşte următoarele elemente esenţiale, ca formă sau caracteristici:

2.4.1. denumirea comercială sau marca;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...