Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 128/2014 cuprinzând Dispoziţii uniforme privind omologarea surselor de lumină cu diode electroluminiscente [light emitting diode (LED)] destinate a fi utilizate în lămpile omologate pentru vehiculele cu motor şi remorcile acestora Număr celex: 42014X0529(02)

În vigoare de la 29.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare a prezentului regulament se verifică în ultima versiune a documentului privind situaţia documentului CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 2 la versiunea iniţială a regulamentului - Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică surselor de lumină cu LED indicate în anexa 1 care sunt destinate a fi utilizate în lămpile de semnalizare omologate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora.

2. DISPOZIŢII ADMINISTRATIVE

2.1. Definiţii

2.1.1. Definiţia noţiunii de "categorie"

Termenul "categorie" este utilizat în prezentul regulament pentru a descrie diferitele proiectări de bază ale surselor de lumină cu LED standardizate. Fiecare categorie are o denumire specifică, de exemplu: "LW 1", "LY2", "LR 2".

2.1.2. Definiţia noţiunii de "tip"

Sursele de lumină cu LED de diferite "tipuri" sunt surse de lumină cu LED din aceeaşi categorie care diferă în ceea ce priveşte aspecte esenţiale, precum:

2.1.2.1. Marca sau denumirea comercială;

Sursele de lumină cu LED care poartă aceeaşi marcă sau denumire comercială, dar sunt fabricate de producători diferiţi, sunt considerate a fi de tipuri diferite. Sursele de lumină cu LED fabricate de acelaşi producător care diferă doar prin marca sau denumirea comercială pot fi considerate a fi de acelaşi tip.

2.1.2.2. Proiectarea sursei de lumină, în măsura în care aceste diferenţe afectează rezultatele optice;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...