Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 303/2014 privind interdicţia de finanţare monetară şi remunerarea depozitelor administraţiilor publice de către băncile centrale (BCE/2014/8) Număr celex: 32014D0008(01)

În vigoare de la 28.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 132 alineatul (1) a doua liniuţă,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34.1 a doua liniuţă,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 271 litera (d) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi al articolului 35.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene coroborate cu considerentul 9 al Regulamentului (CE) nr. 3603/93 al Consiliului, Consiliul guvernatorilor este mandatat să evalueze respectarea de către băncile centrale naţionale (BCN) a obligaţiilor ce le revin în temeiul tratatelor. În acest sens, Consiliul guvernatorilor monitorizează respectarea de către BCN a interdicţiei de finanţare monetară astfel cum este prevăzută la articolul 123 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Prezenta decizie are drept scop clarificarea criteriilor pe care Banca Centrală Europeană (BCE) le va aplica în ceea ce priveşte remunerarea depozitelor deţinute de administraţiile publice şi autorităţile publice la băncile centrale corespunzătoare acestora în legătură cu interdicţia de finanţare monetară prevăzută de tratat, în sensul rolului de monitorizare al Consiliului guvernatorilor menţionat anterior.

(2) Pentru a monitoriza respectarea interdicţiei de finanţare monetară prevăzute la articolul 123 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, BCE va ţine seama de remunerarea depozitelor administraţiilor publice, care nu ar trebui să fie mai mare decât remunerarea bazată pe ratele dobânzilor pieţei monetare relevante. Prezenta decizie precizează ratele dobânzilor pieţei care vor avea rolul de limite superioare pentru remunerarea depozitelor administraţiilor publice şi care vor fi avute în vedere pentru monitorizarea respectării tratatului începând cu 1 decembrie 2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei decizii:

(a) "administraţie publică" înseamnă toate entităţile publice menţionate la articolul 123 din tratat, astfel cum este acesta interpretat în baza Regulamentului (CE) nr. 3603/93, cu excepţia instituţiilor publice de credit care, în contextul furnizării de lichidităţi de către BCN, beneficiază din partea BCN şi BCE de acelaşi tratament ca şi instituţiile private de credit;

(b) "depozite ale administraţiilor publice" înseamnă depozitele overnight şi la termen acceptate de BCN de la orice administraţie publică;

(c) "rata dobânzii overnight a pieţei tranzacţiilor interbancare necolateralizate" înseamnă: (i) cu privire la depozitele overnight în euro, rata medie a dobânzii overnight în euro (euro overnight index average) (EONIA); şi (ii) cu privire la depozitele overnight într-o monedă diferită, o rată comparabilă;

(d) "rata dobânzii pieţei tranzacţiilor interbancare colateralizate" înseamnă: (i) cu privire la depozitele la termen în euro, rata dobânzii la care se oferă lichiditate pe piaţa operaţiunilor repo în euro (euro repo market offered rate) (EUREPO) cu scadenţă comparabilă dacă este disponibilă; şi (ii) cu privire la depozitele la termen într-o monedă diferită, o rată comparabilă.

Articolul 2 Remunerarea depozitelor administraţiilor publice şi respectarea interdicţiei de finanţare monetară

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...