Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 562/2014 privind participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului European de Investiţii Număr celex: 32014D0562

În vigoare de la 24.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1) Avizul din 25 martie 2014 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Poziţia Parlamentului European din 16 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 6 mai 2014.

întrucât:

(1) În temeiul Deciziei 94/375/CE a Consiliului, Fondul European de Investiţii ("fondul") a fost înfiinţat în 1994 pentru a "stimula o dezvoltare durabilă şi echilibrată în interiorul Comunităţii".

(2) În urma unei majorări, în 2007, a capitalului subscris al fondului, capitalul autorizat al fondului se ridică la 3 miliarde EUR, divizat în 3 000 de acţiuni în valoare de 1 milion EUR fiecare, proporţia capitalului vărsat fiind de 20%. Uniunea, reprezentată de Comisie, a participat la majorarea precedentă a capitalului subscris al fondului în conformitate cu Decizia 2007/247/CE a Consiliului.

(3) În consecinţă, Uniunea, reprezentată de Comisie, a subscris un număr de 900 de acţiuni ale fondului pentru o valoare nominală de 900 milioane EUR, din care 180 milioane EUR reprezintă capitalul vărsat.

(4) Consiliul European din 28-29 iunie 2012 a adoptat "Pactul pentru creştere economică şi locuri de muncă", pentru a stimula o creştere inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punctul de vedere al resurselor şi generatoare de locuri de muncă. În acest context, Consiliul European, în concluziile sale, a subliniat că, printre acţiunile urgente necesare la nivelul Uniunii pentru a stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, pentru a îmbunătăţi finanţarea economiei şi pentru a creşte competitivitatea Europei ca loc de producţie şi de investiţii, activitatea fondului ar trebui dezvoltată, în special în ceea ce priveşte activitatea sa în domeniul capitalului de risc, în cooperare cu structurile naţionale existente, cum ar fi băncile şi instituţiile de investiţii naţionale.

(5) În vederea promovării în continuare a investiţiilor şi a accesului la credite, Consiliul European din 27-28 iunie 2013 a lansat un "nou program de investiţii pentru Europa", menit să sprijine întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) şi să stimuleze finanţarea economiei. În acest context, Consiliul European, în concluziile sale, a solicitat Comisiei şi Băncii Europene de Investiţii (BEI) să pună în aplicare cu prioritate o sporire a capacităţii fondului de îmbunătăţire a creditului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...