Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 287/2014 de stabilire a criteriilor pentru înfiinţarea şi evaluarea reţelelor europene de referinţă şi a membrilor lor şi pentru facilitarea schimbului de informaţii şi de expertiză privind înfiinţarea şi evaluarea unor asemenea reţele (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0287

În vigoare de la 17.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, în special articolul 12 alineatul (4) literele (b) şi (c),

întrucât:

(1) Decizia delegată 2014/286/UE a Comisiei stabileşte criteriile şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească reţelele europene de referinţă (denumite în continuare "reţelele") şi furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei reţele europene de referinţă.

(2) În temeiul articolului 12 alineatul (4) literele (b) şi (c) din Directiva 2011/286/UE, Comisia trebuie să adopte criteriile pentru înfiinţarea şi evaluarea reţelelor şi măsurile pentru facilitarea schimbului de informaţii şi de expertiză privind înfiinţarea şi evaluarea reţelelor.

(3) Reţelele ar trebui înfiinţate şi furnizorii de servicii medicale ar trebui autorizaţi ca membri ai reţelelor pe baza unei proceduri deschise şi transparente. Procedura ar trebui să includă 1. cererea de exprimare a interesului; 2. aprobarea de către statele membre a cererilor prezentate de furnizorii de servicii medicale din statele membre respective; 3. transmiterea cererilor Comisiei; 4. verificarea caracterului complet al cererilor; 5. examinarea tehnică, de către un organism independent, a cererilor de înfiinţare a reţelelor şi a cererilor din partea furnizorilor de servicii medicale individuali care doresc să devină membri ai unei reţele, pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc criteriile; 6. comunicarea rezultatelor examinării; 7. aprobarea reţelelor şi a componenţei lor de către statele membre; şi 8. publicarea listei de reţele înfiinţate şi a membrilor lor.

(4) Pentru a mări sfera de acoperire a reţelelor, furnizorii de servicii medicale individuali care doresc să se alăture unei reţele ar trebui să aibă posibilitatea de a face acest lucru în orice moment. Cererile lor ar trebui să fie examinate în conformitate cu aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru a examina cererile pentru reţeaua iniţială, incluzând aprobarea cererilor de către statul membru în cauză.

(5) Pentru a garanta faptul că reţeaua are o adevărată valoare adăugată pentru Uniune şi că este suficient de mare pentru a permite schimbul de expertiză şi pentru a îmbunătăţi accesul pacienţilor la asistenţă medicală în întreaga Uniune, ar trebui să fie aprobate numai cererile care ating numărul minim solicitat de furnizori de servicii de asistenţă medicală şi de state membre, prezentate în conformitate cu cererea de exprimare a interesului. În cazul unui număr insuficient de furnizori de servicii medicale care prezintă cereri sau în cazul în care cererile acoperă un număr insuficient de state membre, Comisia ar trebui să solicite statelor membre să îşi încurajeze furnizorii de servicii medicale să se alăture reţelei propuse.

(6) Pentru unele boli sau afecţiuni rare, ar putea fi dificil să se atingă numărul minim necesar de furnizori de servicii medicale sau de state membre, ca urmare a lipsei expertizei. Prin urmare, ar fi o idee bună ca furnizorii de servicii medicale specializaţi în boli sau afecţiuni rare înrudite să fie grupaţi într-o reţea tematică. Reţelele ar putea include, de asemenea, furnizori de servicii de tehnologie înaltă care necesită, în general, investiţii mari de capital, precum laboratoarele, serviciile de radiologie sau serviciile în domeniul medicinei nucleare.

(7) Statele membre ai căror furnizori de servicii medicale nu sunt membri ai unei reţele ar trebui să desemneze centre naţionale de colaborare şi centre naţionale asociate, pentru a le încuraja să coopereze cu reţeaua relevantă.

(8) Este necesar ca, după stabilirea caracterului complet al cererilor prezentate de reţele sau de furnizorii de servicii medicale, acestea să facă obiectul unei examinări tehnice în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia delegată 2014/286/UE. Examinarea ar trebui să fie efectuată pe baza unui manual de examinare comun şi să includă o examinare exhaustivă a documentelor şi audituri la faţa locului asupra unui număr selectat de solicitanţi. Examinarea ar trebui realizată de un organism de examinare independent desemnat de către Comisie.

(9) Statele membre sunt invitate să înfiinţeze un comitet al statelor membre care ar trebui să ia decizii cu privire la aprobarea reţelelor şi cu privire la componenţa acestora. Participarea statelor membre ar trebui să fie voluntară. În general, statele membre ar trebui să aprobe înfiinţarea unei reţele şi să autorizeze înscrierea în reţea numai în urma unei examinări pozitive realizate de către un organism de examinare.

(10) Membrii reţelelor ar trebui să fie autorizaţi să utilizeze logoul "reţea europeană de referinţă". Logoul, deţinut de Uniunea Europeană, ar trebui să constituie identitatea vizuală a reţelelor şi a membrilor lor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...