Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 256/2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele din hârtie prelucrată [notificată cu numărul C(2014) 2774] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0256

În vigoare de la 08.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică, în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede că trebuie stabilite criterii specifice privind eticheta ecologică a UE, în funcţie de grupele de produse.

(3) Întrucât produsele cu cea mai bună performanţă de mediu trebuie produse reducând deversările de substanţe toxice sau eutrofice în ape, daunele sau riscurile de mediu legate de consumul de energie (încălzirea globală, acidifierea, epuizarea stratului de ozon, epuizarea resurselor neregenerabile) şi daunele sau riscurile de mediu legate de utilizarea substanţelor chimice periculoase, este oportun să se stabilească criterii privind eticheta ecologică a UE pentru grupa de produse "hârtie prelucrată".

(4) Ţinând seama de ciclul de inovare corespunzător acestei grupe de produse, criteriile revizuite, precum şi cerinţele de evaluare şi de verificare aferente, trebuie să fie valabile pentru o perioadă de trei ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Grupa de produse "produse din hârtie prelucrată" cuprinde următoarele produse:

(a) plicuri şi sacoşe din hârtie constituite în proporţie de cel puţin 90% în greutate din hârtie, carton sau substraturi pe bază de hârtie;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...