Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 261/2014 privind înfiinţarea infrastructurii de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC) Număr celex: 32014D0261

În vigoare de la 09.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Finlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord au solicitat Comisiei să înfiinţeze infrastructura de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC). Regatul Norvegiei şi Republica Polonă şi-au făcut cunoscută decizia de a participa iniţial la Euro-Argo ERIC în calitate de observatori.

(2) Republica Franceză a fost aleasă de către Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos, Regatul Norvegiei, Republica Polonă, Republica Finlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în calitate de stat membru gazdă al Euro-Argo ERIC.

(3) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înfiinţat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Se înfiinţează infrastructura de cercetare Euro-Argo sub forma unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (Euro-Argo ERIC).

(2) Statutul Euro-Argo ERIC este prevăzut în anexă. Statutul este actualizat permanent şi pus la dispoziţia publicului pe site-ul internet al Euro-Argo ERIC şi la sediul său statutar.

(3) Elementele esenţiale ale statutului pentru a căror modificare este necesară aprobarea Comisiei în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 sunt prevăzute la articolele 1, 3, 4, 13, 23-31.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...