Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 57/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor pentru motociclete şi vehicule asimilate ca atare Număr celex: 42014X0501(01)

În vigoare de la 01.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situaţie al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la următoarea adresă: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor care utilizează lămpi cu filament şi care încorporează dispersoare din sticlă sau din material plastic (1), care sunt furnizate pentru echiparea motocicletelor şi vehiculelor asimilate cu motocicletele.

(1) În prezentul regulament nu există nicio interdicţie care să împiedice o parte la acord care aplică prezentul regulament să interzică combinarea unui far care are în componenţă un dispersor din material plastic, omologat în temeiul prezentului regulament, cu un dispozitiv mecanic (cu lamelă) de curăţare a farului.

2. DEFINIŢII

În sensul prezentului regulament:

2.1. "dispersor" înseamnă elementul cel mai exterior al farului (al unităţii) care transmite lumina prin suprafaţa iluminantă;

2.2. "acoperire" înseamnă orice produs sau produse aplicate într-unul sau mai multe straturi pe suprafaţa exterioară a unui dispersor;

2.3. "faruri de tipuri diferite" înseamnă faruri care prezintă diferenţe esenţiale între ele, ca de exemplu:

2.3.1. marca sau denumirea comercială;

2.3.2. marcajul farului, astfel cum este definit la punctul 4.1.4 de mai jos;

2.3.3. caracteristicile sistemului optic;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...