Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 209/2014 privind echivalenţele între categoriile de permise de conducere [notificată cu numărul C(2014) 1625] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0209

În vigoare de la 23.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, în special articolul 13 primul paragraf,

întrucât:

(1) Directiva 2006/126/CE prevede că toate permisele de conducere eliberate de statele membre, inclusiv cele care au fost eliberate înainte de data punerii în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce, ar trebui să fie recunoscute reciproc.

(2) Principiul recunoaşterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoaşterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispoziţiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3) Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre ar trebui să stabilească echivalenţele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive şi cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia ar trebui să-şi dea acordul cu privire la aceste echivalenţe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4) Ca urmare a aderării Croaţiei la Uniune, este necesar să se includă permisele de conducere emise de această ţară în tabelele de echivalenţe instituite prin Decizia 2013/21/UE a Comisiei.

(5) De la momentul adoptării Deciziei 2013/21/UE, Republica Cehă, Germania, Grecia, Italia, Slovenia şi Suedia au comunicat corecţii ale echivalenţelor care au fost autorizate prin decizia menţionată.

(6) Prin urmare, Decizia 2013/21/UE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică tuturor permiselor de conducere valabile eliberate în statele membre şi aflate în circulaţie.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...