Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11.09.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Mărfurile provenite din import, care se vând în valută, potrivit legii, în regim duty-free, prin magazinele autorizate, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentanţelor diplomatice şi a personalului acestora, se scutesc de la plata taxelor vamale.
Modificări (1)

(2) Acelaşi regim se aplică mărfurilor provenite din import, care se vând în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, precum şi mărfurilor distribuite în mod gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave.

Art. 2. - Modificări (1)

Mărfurilor din producţia internă, care se vând în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.

Art. 3. -

(1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face prin:
Modificări (1)

- magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;

- la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internaţională;

- magazinele duty-free diplomatice, situate în spaţii agreate de Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Lista cuprinzând mărfurile ce pot face obiectul comercializării în valută se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Direcţiei Generale a Vămilor.

Art. 5. - Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A.

Art. 6. - Modificări (1)

Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în dolari S.U.A. la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.

Art. 7. -

Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plăteşte în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre şi navale, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 1 an.
Modificări (1)

(2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabileşte astfel:

a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare;

b) pentru reautorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent.

(3) Neplata taxei de autorizare la termenul stabilit conform alin. (2) lit. b) atrage anularea definitivă a autorizaţiei pentru magazinul în cauză, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor.

(4) Autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru mărfurile comercializate în condiţiile art. 1 îşi păstrează valabilitatea timp de 60 de zile.

(5) Autorizaţiile emise pentru magazinele situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene îşi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 9. - Modificări (1)

Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice atrage anularea autorizaţiei eliberate.

Art. 10. -

Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcţiei Generale a Vămilor, ale Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidenţelor operative, contabile şi fiscale.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 640/2001.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 5 septembrie 2002.

Nr. 104.

se încarcă...