Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 40/2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014L0040

În vigoare de la 19.05.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) şi articolele 62 şi 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 martie 2014.

întrucât:

(1) Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte reglementări la nivelul Uniunii referitoare la produsele din tutun. Pentru a reflecta progresele ştiinţifice, precum şi evoluţiile pieţei şi ale contextului internaţional, ar fi necesare modificări substanţiale ale directivei menţionate, iar aceasta ar trebui abrogată şi înlocuită cu o nouă directivă.

(2) În rapoartele sale din 2005 şi 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 2001/37/CE, Comisia a identificat domenii în care s-a considerat utilă desfăşurarea de acţiuni suplimentare în scopul bunei funcţionări a pieţei interne. În 2008 şi în 2010, Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi (CSRSEN) a pus la dispoziţia Comisiei opinii ştiinţifice privind produsele din tutun care nu arde şi aditivii utilizaţi la fabricarea produselor din tutun. În 2010, a avut loc o consultare de amploare a părţilor interesate, care a fost urmată de consultări pe probleme specifice ale părţilor interesate şi însoţită de studii efectuate de consultanţi externi. Statele membre au fost consultate pe parcursul întregului proces. Parlamentul European şi Consiliul au solicitat în mod repetat Comisiei să revizuiască şi să actualizeze Directiva 2001/37/CE.

(3) În anumite domenii reglementate prin Directiva 2001/37/CE, statele membre sunt împiedicate juridic sau în practică să-şi adapteze în mod eficient legislaţia la noile evoluţii. Acest aspect este relevant în special pentru reglementările referitoare la etichetare, conform cărora statele membre nu pot să crească dimensiunea avertismentelor de sănătate, să modifice amplasarea lor pe un pachet individual (denumit în continuare "pachet unitar") sau să înlocuiască avertismentele înşelătoare privind nivelurile emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon (GNMC).

(4) În alte domenii, există încă diferenţe substanţiale între actele cu putere de lege şi actele administrative ale statelor membre referitoare la fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi ale produselor conexe, ceea ce creează obstacole în calea bunei funcţionări a pieţei interne. Ţinând seama de progresele ştiinţifice şi de evoluţiile pieţei şi ale contextului internaţional, se estimează că aceste diferenţe se vor accentua. Acest aspect este valabil de asemenea pentru ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere pentru ţigarete electronice (denumite în continuare "flacoane de reumplere"), produsele din plante pentru fumat, ingredientele şi emisiile produselor din tutun, pentru anumite aspecte de etichetare şi de ambalare şi pentru vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun.

(5) Respectivele obstacole ar trebui să fie eliminate şi, în acest scop, ar trebui ca reglementările referitoare la fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe să fie apropiate şi mai mult.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...