Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 42/2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană Număr celex: 32014L0042

În vigoare de la 29.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (2) şi articolul 83 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 25 februarie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 14 martie 2014.

întrucât:

(1) Câştigul financiar constituie principalul motiv care stă la baza criminalităţii organizate transfrontaliere, inclusiv a organizaţiilor criminale de tip mafiot. Prin urmare, autorităţile competente ar trebui să dispună de mijloacele de a depista, îngheţa, gestiona şi confisca produsele provenite din săvârşirea de infracţiuni. Cu toate acestea, prevenirea şi combaterea eficace a criminalităţii organizate ar trebui realizate prin neutralizarea produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi, în anumite cazuri, ar trebui extinse la toate tipurile de bunuri care provin din activităţi infracţionale.

(2) Activitatea grupurilor infracţionale organizate nu este limitată de frontiere, aceste grupuri achiziţionând tot mai mult bunuri în alte state membre decât cele în care sunt constituite, precum şi în ţările terţe. Există o necesitate crescândă pentru o cooperare internaţională eficientă în domeniile recuperării bunurilor şi asistenţei juridice reciproce.

(3) Una dintre cele mai eficace metode de combatere a criminalităţii organizate constă în prevederea unor sancţiuni juridice severe în cazul săvârşirii unor astfel de infracţiuni, precum şi identificarea eficace, îngheţarea şi confiscarea instrumentelor utilizate pentru săvârşirea infracţiunii şi a produselor provenite din săvârşirea acesteia.

(4) Deşi statisticile existente sunt limitate, sumele recuperate corespunzătoare produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni în Uniune par mici şi insuficiente în raport cu valoarea estimată a acestora. Studiile au arătat că, deşi reglementate de legislaţia Uniunii şi prevăzute de legislaţiile naţionale, procedurile de confiscare rămân insuficient utilizate.

(5) Adoptarea unor norme minime va armoniza regimurile privind îngheţarea şi confiscarea din statele membre şi va facilita, astfel, încrederea reciprocă şi cooperarea transfrontalieră eficientă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...