Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1925/2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare Număr celex: 32006R1925

În vigoare de la 30.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat,

întrucât:

(1) Există o gamă largă de substanţe nutritive şi alte ingrediente care ar putea fi utilizate în producţia de produse alimentare, în special, dar nu în mod exclusiv, vitamine, minerale, inclusiv oligoelementele, aminoacizi, acizi graşi esenţiali, fibre, diferite plante şi extracte vegetale. Adaosul acestora în produsele alimentare este reglementat de statele membre prin diferite norme naţionale care reprezintă un obstacol în calea liberei circulaţii a acestor produse, creează condiţii inegale de concurenţă şi, astfel, au un impact direct asupra funcţionării pieţei interne. Prin urmare, este necesară adoptarea unor norme comunitare care să armonizeze dispoziţiile naţionale referitoare la adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de anumite substanţe de alt tip în produsele alimentare.

(2) Prezentul regulament urmăreşte să reglementeze adaosul de vitamine şi minerale în produsele alimentare, precum şi utilizarea anumitor substanţe de alt tip sau ingrediente care conţin substanţe, altele decât vitaminele sau mineralele, care se adaugă în produsele alimentare sau se utilizează în producţia de produse alimentare în condiţii care duc la ingerarea unor cantităţi cu mult mai mari decât cele rezonabil estimate a fi ingerate în condiţii normale de consum în cadrul unui regim alimentar echilibrat şi variat şi/sau care ar putea reprezenta, din alte motive, un posibil risc pentru consumatori. În absenţa unor norme comunitare specifice referitoare la interzicerea sau restrângerea utilizării substanţelor sau ingredientelor care conţin substanţe, altele decât vitaminele sau mineralele, în temeiul prezentului regulament sau al altor dispoziţii comunitare specifice, se pot aplica normele naţionale corespunzătoare, fără a aduce atingere dispoziţiilor din tratat.

(3) Unele state membre prevăd adaosul obligatoriu de anumite vitamine şi minerale la anumite produse alimentare destinate consumului curent, din motive de sănătate publică. Aceste motive pot fi pertinente la nivel naţional sau chiar regional, dar nu ar justifica în prezent armonizarea dispoziţiilor privind adaosul obligatoriu de substanţe nutritive în cadrul Comunităţii. Cu toate acestea, la momentul potrivit şi în cazul în care aceasta devine oportună, astfel de dispoziţii ar putea fi adoptate la nivel comunitar. Între timp, ar fi utilă colectarea unor informaţii cu privire la aceste măsuri naţionale.

(4) Vitaminele şi mineralele se pot adăuga în produsele alimentare în mod voluntar de către producătorii de produse alimentare sau trebuie adăugate ca substanţe nutritive în conformitate cu legislaţia comunitară specifică. Acestea se pot adăuga, de asemenea, în scopuri tehnologice ca aditivi, coloranţi, arome sau pentru alte astfel de utilizări, inclusiv practicile şi tratamentele oenologice autorizate, prevăzute de legislaţia comunitară relevantă. Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere normelor comunitare specifice referitoare la adaosul sau utilizarea de vitamine şi minerale în produse sau în grupe de produse specifice sau la adaosul lor în alte scopuri decât cele reglementate prin prezentul regulament.

(5) Ţinând seama de faptul că norme detaliate privind suplimentele alimentare care conţin vitamine şi minerale au fost adoptate prin Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare, dispoziţiile prezentului regulament referitoare la vitamine şi minerale nu ar trebui să se aplice suplimentelor alimentare.

(6) Vitaminele şi mineralele se adaugă în produsele alimentare de către producători în mai multe scopuri, inclusiv refacerea conţinutului lor, în cazul în care acesta a fost redus în timpul producţiei, depozitării şi manipulării sau pentru a le conferi o valoare nutritivă similară cu cea a produselor alimentare pe care sunt destinate să le substituie.

(7) Un regim alimentar adecvat şi variat poate, în situaţii normale, să ofere toate substanţele nutritive necesare dezvoltării normale şi menţinerii unui regim de viaţă sănătos în cantităţile stabilite şi recomandate pe baza datelor ştiinţifice general acceptate. Cu toate acestea, studiile arată că această situaţie ideală nu există în realitate nici pentru toate vitaminele şi mineralele, nici pentru toate grupele de populaţie din Comunitate. Produsele alimentare în care se adaugă vitamine şi minerale par să contribuie în mod semnificativ la aportul de substanţe nutritive şi, prin urmare, se poate considera că aduc o contribuţie pozitivă la aportul total de substanţe nutritive.

(8) Se poate demonstra că există în prezent în Comunitate unele carenţe nutriţionale, deşi nu foarte frecvente. Schimbările la nivelul situaţiei socio-economice predominante în Comunitate, precum şi în stilurile de viaţă ale diferitelor grupe de populaţie au dus la nevoi nutriţionale diferite şi la schimbarea obiceiurilor alimentare. Această situaţie a dus la rândul ei la schimbări ale nevoilor energetice şi nutriţionale ale diferitelor grupe de populaţie şi la aportul de anumite vitamine şi minerale la nivelul acestor grupe, care ar fi inferior celui recomandat în diferite state membre. În afară de aceasta, evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice indică posibilitatea ca aportul de anumite substanţe nutritive necesare pentru menţinerea unei sănătăţi şi a unei stări de bine optime să fie mai mare decât cel recomandat în prezent.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...