Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 203/2014 privind adoptarea programului de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017 (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0203

În vigoare de la 18.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007, în special articolul 24 alineatul (1),

întrucât:

(1) Pentru a asigura punerea în aplicare a programului LIFE, este necesară adoptarea unui program de lucru multianual pentru perioada 2014-2017.

(2) Pentru a stabili un cadru pentru punerea în aplicare a celor două subprograme ale programului LIFE, programul de lucru multianual pentru perioada 2014-2017 ar trebui să specifice alocarea orientativă de fonduri între domeniile prioritare şi tipurile de finanţare, temele de proiect care pun în aplicare priorităţile tematice stabilite în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1293/2013, metodologia tehnică de selecţie a proiectelor, criteriile de atribuire a subvenţiilor şi calendarele orientative pentru cererile de propuneri.

(3) Programul de lucru multianual pentru perioada 2014-2017 ar trebui să conţină, de asemenea, rezultatele calitative şi cantitative, indicatorii şi obiectivele specifice pentru fiecare domeniu prioritar şi tip de proiecte, în conformitate cu indicatorii de performanţă şi obiectivele specifice pentru fiecare domeniu prioritar, pentru a facilita evaluarea rezultatelor şi impactului programului. Pe baza evaluărilor ex ante, Comisia a identificat două instrumente financiare inovatoare adecvate pentru finanţarea proiectelor, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013.

(4) Acele instrumente financiare ar trebui să fie testate pe tot parcursul programului multianual de lucru, pentru a demonstra potenţialul lor considerabil în ceea ce priveşte mobilizarea de fonduri de la investitorii în domeniul biodiversităţii şi al atenuării schimbărilor climatice şi adaptării la acestea, abordând astfel barierele financiare existente din calea dezvoltării proiectelor în aceste domenii.

(5) Pe baza experienţei pozitive înregistrate în cazul altor instrumente financiare gestionate de Banca Europeană de Investiţii (BEI), precum şi a acoperirii geografice a BEI, care îi permite să ajungă la beneficiari potenţiali din întreaga Uniune, punerea în aplicare a Mecanismului de finanţare a capitalului natural şi a Instrumentului de finanţare privată pentru eficienţă energetică, finanţate prin contribuţii de la programul LIFE, ar trebui să fie încredinţată acestei instituţii.

(6) Pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a programului de lucru multianual şi întrucât Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 se aplică începând cu 1 ianuarie 2014, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul emis de Comitetul pentru programul LIFE pentru mediu şi politici climatice instituit prin articolul 30 din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Programul de lucru multianual

Se adoptă programul de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017, astfel cum este prevăzut în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...