Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 207/2014 privind desemnarea Registrului domeniului de nivel superior ".eu" (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014D0207

În vigoare de la 13.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 ".eu", în special articolul 3 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1) Comisia ar trebui să desemneze registrul însărcinat cu organizarea, administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".eu" după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unei cereri de exprimare a interesului.

(2) În 2003, prin Decizia 2003/375/CE, Comisia a desemnat ca registru al domeniului de nivel superior ".eu" Registrul European al Domeniilor de Internet (EURid). Comisia a încheiat cu Registrul European al Domeniilor de Internet (EURid) un contract în care erau specificate condiţiile de supraveghere de către Comisie a activităţilor de organizare, administrare şi gestionare a domeniului de nivel superior ".eu" desfăşurate de registru. Contractul a fost semnat la 12 octombrie 2004 pentru un perioadă de cinci ani şi a fost reînnoit în 2009 pentru o perioadă de încă cinci ani. Acesta expiră la 12 octombrie 2014.

(3) La 14 mai 2013, Comisia a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o cerere de exprimare a interesului (2013/C 134/06), împreună cu Declaraţia Comisiei privind rolul său de supraveghetor al organizării, administrării şi gestionării TLD-ului ".eu" de către Registru (2013/C 134/05), în care organizaţiile interesate să fie alese ca registru însărcinat cu organizarea, gestionarea şi administrarea domeniului de nivel superior ".eu" sunt invitate să îşi depună candidatura.

(4) Perioada de depunere a candidaturilor s-a încheiat la 20 iunie 2013. S-a primit o singură candidatură, din partea Registrului European al Domeniilor de Internet (EURid).

(5) La 25 iulie 2013 a avut loc o evaluare pe baza criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prevăzute în cererea de exprimare a interesului.

(6) Evaluatorii au examinat dosarul de candidatură şi au întocmit o fişă de evaluare care a cuprins diferite note (individuale şi colective) acordate candidatului în conformitate cu sistemul de notare prevăzut în secţiunea 4 din cererea de exprimare a interesului şi în care s-a ţinut cont de calitatea generală a candidaturii în raport cu criteriile de selecţie. Concluzia evaluatorilor a fost că dosarul de candidatură depus de Registrul European al Domeniilor de Internet (EURid) îndeplinea cerinţele minime pentru fiecare dintre criteriile de selecţie. Comisia a examinat concluzia evaluatorilor şi pe această bază aprobă decizia acestora.

(7) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comunicaţii instituit prin articolul 22 alineatul (1) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Registrul domeniului de nivel superior ".eu" însărcinat cu organizarea, gestionarea şi administrarea domeniului de nivel superior ".eu" este Registrul European al Domeniilor de internet (EURid).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...