Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 96 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea motoarelor cu aprindere prin compresie care urmează să fie instalate pe tractoare agricole şi forestiere şi pe utilaje mobile fără destinaţie rutieră, din punct de vedere al emisiilor de poluanţi provenite de la motor Număr celex: 42014X0322(01)

În vigoare de la 22.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întregul text valabil până la:

Seria 04 de amendamente - Data intrării în vigoare: 13 februarie 2014

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoare cu aprindere prin compresie:

1.1. utilizate la vehicule de categoria T (1) cu o putere netă peste 18 kW, dar nu mai mare de 560 kW,

1.2. utilizate la utilaje mobile fără destinaţie rutieră (1) cu o putere netă instalată peste 18 kW, dar nu mai mare de 560 kW, în condiţii de funcţionare la turaţie variabilă,

1.3. utilizate la utilaje mobile fără destinaţie rutieră (1) cu o putere netă instalată peste 18 kW, dar nu mai mare de 560 kW, în condiţii de funcţionare la turaţie constantă.

(1) În conformitate cu Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles -R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, punctul 2) - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/ wp29resolutions.html

2. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

2.1. În sensul prezentului regulament,

2.1.1. "factori de ajustare" înseamnă factori aditivi (factor de ajustare la valoarea superioară şi factor de ajustare la valoarea inferioară) sau factori multiplicativi care trebuie să fie luaţi în considerare în timpul regenerării periodice (ocazionale);

2.1.2. "ciclu de anduranţă" înseamnă exploatarea unui utilaj sau a unui motor (turaţie, sarcină, putere) pe parcursul perioadei de acumulare de ore de funcţionare;

2.1.3. "limită de emisii aplicabilă" înseamnă o limită de emisii la care este supus un motor;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...