Back

Guvernul României

Ordonanţă nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.08.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate.
Modificări (3)

(2) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în formă electronică.

Art. 2. -

(1) Cărţile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul consiliilor locale.

(2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cărţilor electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.

Art. 3. - Modificări (2)

Cărţile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006.

Art. 4. -

(1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judeţene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetăţenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice.

(2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel:
Modificări (2)

a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 iulie 2007;
Modificări (1)

b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2008;
Modificări (1)

c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009.
Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilităţii lor.

(2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate.

Art. 6. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate.*)

*) Precizăm că art. 6 din forma republicabilă - fost art. 5 - a fost modificat prin Legea nr. 285/2003; ulterior, Legea nr. 126/2004 a instituit un nou termen de adoptare a normelor metodologice, însă art. 5 nu a fost abrogat expres.

Reproducem mai jos cuprinsul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2004:

"

Art. II. -

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate."

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Instituţiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 6 sunt următoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituţiile menţionate la alin. (1).

(3) Conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, precum şi libera circulaţie a acesteia vor fi supuse avizării instituţiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.

se încarcă...