Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.02.2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (12), Referințe (1), Jurisprudență (1146), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.
Jurisprudență (131)

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (9), Jurisprudență (498), Referințe în cărți (1)

Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii sumelor stabilite prin titluri executorii.

Art. 3. - Modificări (1), Acțiuni respinse (13), Jurisprudență (155), Reviste (1)

În procesul executării silite a sumelor datorate de către instituţiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operaţiuni privind plăţi dispuse de către ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stănoiu
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 22.

se încarcă...