Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 188/2014 privind identificarea specificaţiilor tehnice TIC care pot fi utilizate drept referinţe în procedurile de achiziţii publice [notificată cu numărul C(2014) 2120] Număr celex: 32014D0188

În vigoare de la 08.04.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în special articolul 13 alineatul (1) din acesta,

după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC,

întrucât:

(1) Standardizarea joacă un rol important în susţinerea strategiei Europa 2020, astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" (1). Mai multe iniţiative emblematice ale strategiei Europa 2020 subliniază importanţa standardizării voluntare de pe pieţele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea şi interoperabilitatea între produse şi servicii, a promova dezvoltarea tehnologică şi a sprijini inovarea.

(1) COM(2010) 2020 final, 3 martie 2010.

(2) În societatea digitală, produsele standardizării devin indispensabile pentru asigurarea interoperabilităţii între dispozitive, aplicaţii, depozite de date, servicii şi reţele. Comunicarea Comisiei intitulată "O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcţia îmbunătăţirii şi accelerării creşterii durabile a economiei europene până în 2020" (2) recunoaşte specificitatea standardizării în domeniul TIC, în care soluţii, aplicaţii şi servicii TIC sunt deseori elaborate de forumuri şi consorţii TIC la nivel mondial, organizaţii care s-au impus ca lideri globali în materie de elaborare a standardelor în domeniul TIC.

(2) COM(2011) 311 final, 1 iunie 2011.

(3) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 vizează modernizarea şi îmbunătăţirea cadrului european de standardizare. Acesta stabileşte un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante şi mai larg acceptate specificaţii tehnice TIC elaborate de organizaţii care nu sunt organizaţii de standardizare europene, internaţionale sau naţionale. Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificaţii tehnice TIC în momentul achiziţionării de hardware, software şi servicii de tehnologia informaţiei va facilita interoperabilitatea, va contribui la evitarea blocajelor în administraţiile publice şi va încuraja concurenţa în domeniul furnizării de soluţii TIC interoperabile.

(4) Specificaţiile tehnice TIC care pot fi utilizate drept referinţe în procedurile de achiziţii publice trebuie să respecte cerinţele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Conformitatea cu cerinţele respective garantează autorităţilor publice că specificaţiile tehnice TIC sunt stabilite conform principiilor de deschidere, echitate, obiectivitate şi nediscriminare recunoscute de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) în domeniul standardizării.

(5) Decizia de a identifica specificaţiile TIC urmează să fie adoptată după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea TIC instituit prin Decizia 2011/C 349/04 a Comisiei completată de alte forme de consultare a experţilor de la nivel sectorial.

(6) La 17 octombrie 2013, Forumul european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC a evaluat un prim set de şase specificaţii tehnice TIC: Internet Protocol versiunea 6 (denumit în continuare "IPv6"), Lightweight Directory Access Protocol versiunea 3 (denumit în continuare "LDAPv3"), Domain Name System Security Extensions (denumit în continuare "DNSSEC"), DomainKeys Identified Mail Signatures (denumit în continuare "DKIM"), ECMAScript-402 Internationalisation Specification (denumit în continuare "ECMA-402") şi Extensible Markup Language versiunea 1.0 (denumit în continuare "W3C XML"). Forumul a emis un aviz favorabil în ceea ce priveşte identificarea acestor specificaţii. Cele şase specificaţii tehnice au fost ulterior supuse unei largi consultări publice care a confirmat avizul Forumului.

(7) Specificaţia "IPv6" emisă de Internet Engineering Task Force (IETF) cuprinde un set de specificaţii tehnice aplicabile unei game largi de echipamente şi servicii prin intermediul unor seturi diferite de "solicitări de comentarii" (requests for comments) (RFC). În funcţie de context şi de aplicaţie, achizitorii publici ar trebui să selecteze acele RFC care sunt necesare pentru fiecare produs sau serviciu, fără a afecta interoperabilitatea. "IPv6" extinde numărul de adrese IP disponibile, permiţând interacţiunea reuşită între tot mai multe sisteme de operare, servere web, motoare de căutare şi site-uri multimedia. "IPv6" se bazează pe evoluţiile tehnologice avansate şi sprijină extinderea continuă a internetului, favorizând apariţia unor noi scenarii internet, cum este internetul obiectelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...