Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 50 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziţii uniforme referitoare la omologarea lămpilor de poziţie faţă, lămpilor de poziţie spate, lămpilor de stop, lămpilor indicatoare de direcţie şi dispozitivelor de iluminare a plăcii de înmatriculare spate pentru vehicule din categoria L Număr celex: 42014X0329(01)

În vigoare de la 29.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 16 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 15 iulie 2013

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică lămpilor de poziţie faţă, lămpilor de poziţie spate, lămpilor de stop, lămpilor indicatoare de direcţie şi dispozitivelor de iluminare a plăcii de înmatriculare spate pentru vehicule din categoria L (1).

(1) În conformitate cu definiţia din anexa 7 la Rezoluţia consolidată privind construcţia vehiculelor (R.E.3), (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, astfel cum a fost modificat ultima oară prin amendamentul 4).

2. DEFINIŢII

2.1. Definiţiile termenilor:

Definiţiile din Regulamentele nr. 53 sau 74 şi din seriile de amendamente în vigoare la data formulării cererii pentru omologarea de tip se aplică prezentului regulament.

2.2. "Lămpi de poziţie faţă, lămpi de poziţie spate, lămpi de stop, lămpi indicatoare de direcţie şi dispozitive de iluminare a plăcii de înmatriculare spate de diferite tipuri" înseamnă lămpi care diferă, în cadrul fiecărei categorii, în privinţa unor aspecte esenţiale, cum sunt:

(a) denumirea comercială sau marca;

(b) caracteristicile sistemului optic (niveluri de intensitate, unghiuri de distribuţie a luminii, categoria sursei de lumină, modulul de sursă de lumină etc.).

Schimbarea culorii sursei de lumină sau a culorii oricărui filtru nu constituie o modificare a tipului.

2.3. Definiţiile culorii luminii emise, formulate în Regulamentul nr. 48 şi în seria de amendamente ale acestuia, în vigoare la data formulării cererii de omologare de tip, se aplică şi prezentului regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...