Back

Comisia Europeană

Recomandarea nr. 180/2014 privind un al doilea plan de controale coordonate pentru stabilirea prevalenţei unor practici frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32014H0180

În vigoare de la 29.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, în special articolul 53,

întrucât:

(1) Articolul 53 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 abilitează Comisia să recomande, în situaţiile în care consideră că este necesar, planuri de controale coordonate organizate ad hoc, în particular pentru a stabili prevalenţa riscurilor asociate hranei pentru animale, produselor alimentare sau animalelor.

(2) Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului stabileşte norme ale Uniunii privind etichetarea produselor alimentare, aplicabile tuturor acestor produse.

(3) În conformitate cu Directiva 2000/13/CE, etichetarea şi metodele utilizate nu ar trebui să inducă în eroare consumatorul, mai ales în ceea ce priveşte caracteristicile produselor alimentare, inclusiv în ceea ce priveşte natura reală şi identitatea acestora. În plus, în absenţa unor norme specifice la nivelul Uniunii sau la nivel naţional, ar trebui ca denumirea comercială a unui produs alimentar să fie denumirea obişnuită în statul membru în care este vândut sau să fie o descriere a produsului alimentar, care să fie destul de clară pentru a permite cumpărătorului să cunoască natura reală a produsului.

(4) Toate ingredientele trebuie să fie menţionate pe eticheta produselor alimentare preambalate destinate consumatorului final sau unităţilor de alimentaţie colectivă. În particular, în cazul produselor alimentare care conţin carne ca ingredient, atunci când sunt destinate consumatorului final sau unităţilor de alimentaţie colectivă, trebuie să se indice, direct pe ambalaj sau pe eticheta aplicată pe acesta, şi specia de animal de la care provine carnea. Dacă în denumirea produsului alimentar este menţionat un ingredient, în lista ingredientelor trebuie să fie indicată şi cantitatea acestuia, exprimată ca procentaj, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorului în privinţa identităţii şi a compoziţiei produsului alimentar.

(5) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului prevede cerinţe suplimentare de etichetare aplicabile unor produse alimentare specifice de origine animală. În particular, regulamentul prevede că ambalajele produselor destinate consumatorului final care conţin carne tocată provenită, printre altele, de la solipede, trebuie să poarte o menţiune care să indice faptul că produsele respective ar trebui să fie gătite înainte de a fi consumate, dacă şi în măsura în care aceasta este impusă prin normele naţionale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializat produsul.

(6) În urma controalelor oficiale efectuate începând cu luna decembrie 2012 în mai multe state membre, Comisia a fost informată că anumite produse preambalate conţineau carne de cal, fapt care nu era indicat în lista de ingrediente care figura direct pe ambalaj sau pe o etichetă aplicată pe acesta. În schimb, denumirea anumitor astfel de produse alimentare şi/sau lista de ingrediente aferentă se refereau într-o manieră înşelătoare doar la prezenţa cărnii de vită.

(7) În conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, operatorii din sectorul produselor alimentare, în toate etapele de producţie, prelucrare şi distribuţie aflate sub controlul lor, trebuie să asigure faptul că produsele alimentare îndeplinesc cerinţele legislaţiei în domeniul alimentelor, care sunt relevante pentru activităţile lor şi trebuie să verifice faptul că astfel de cerinţe sunt îndeplinite.

(8) În Recomandarea Comisiei 2013/99/UE se recomandă statelor membre să pună în aplicare, timp de o lună, un plan de controale coordonate pentru a stabili prevalenţa practicilor frauduloase în comercializarea anumitor produse alimentare. Planul de controale coordonate recomandat a constat din două acţiuni. Prima acţiune a constat în controale corespunzătoare efectuate la nivelul comercianţilor cu amănuntul şi al altor unităţi, pentru a se stabili dacă produsele alimentare preambalate şi produsele alimentare care nu erau preambalate conţineau carne de cal care nu era menţionată în mod corespunzător pe eticheta ambalajului sau, în cazul produselor alimentare care nu erau preambalate, dacă informaţiile referitoare la prezenţa acestui tip de carne nu au fost puse la dispoziţia consumatorului sau a unităţilor de alimentaţie colectivă. A doua acţiune a constat în controale corespunzătoare efectuate în unităţi care manipulează carne de cal destinată consumului uman, incluzând produsele alimentare provenite din ţări terţe, pentru a se depista reziduuri de fenilbutazonă.

(9) Rezultatele planului de controale coordonate au confirmat existenţa unor cazuri recurente de nerespectare, de către majoritatea statelor membre, a legislaţiei aplicabile etichetării produselor din carne. Prin urmare, este necesar ca planul de controale coordonate să fie urmat de o a doua rundă de controale la nivelul comercianţilor cu amănuntul şi al altor unităţi, pentru a se determina dacă practicile identificate în timpul aplicării primului plan de controale coordonate continuă să fie prezente.

(10) Pe de altă parte, controalele oficiale efectuate pentru a verifica prezenţa reziduurilor de fenilbutazonă nu au relevat existenţa unui număr mare de cazuri recurente de nerespectare a legislaţiei; prin urmare, se pare că nu este necesar, în acest stadiu, să se recomande un al doilea set de controale coordonate în acest domeniu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...