Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 82/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEEONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor pentru mopede, echipate cu lămpi cu incandescenţă cu halogen (lămpi HS2) Număr celex: 42014X0325(02)

În vigoare de la 25.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS2), care sunt destinate echipării mopedelor şi vehiculelor asimilate acestora.

2. DEFINIŢIA "TIPULUI"

"Faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care diferă în privinţa unor aspecte esenţiale, precum:

2.1. denumirea comercială sau marca;

2.2. caracteristicile sistemelor optice;

2.3. includerea sau eliminarea unor componente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracţie sau absorbţie; O schimbare a culorii fasciculelor emise de faruri ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu este considerată o schimbare a tipului de far. Pentru astfel de faruri trebuie să se atribuie acelaşi număr de omologare.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

3.1. Cererea de omologare se depune de către titularul denumirii comerciale sau al mărcii sau de către reprezentantul său acreditat în mod corespunzător.

3.2. Fiecare cerere de omologare este însoţită de:

3.2.1. desene, în trei exemplare, suficient de detaliate pentru a permite identificarea tipului (a se vedea punctele 4.2 şi 5.3) şi care să reprezinte farul văzut în secţiune transversală (pe verticală) şi în vedere frontală, cu detalii ale striaţiilor dispersorului, dacă este cazul;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...