Back

Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 56/2001 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziţii uniforme privind omologarea farurilor pentru mopede şi vehicule asimilate acestora Număr celex: 42014X0325(01)

În vigoare de la 25.03.2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Numai textele originale CEE–ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internaţional. Situaţia şi data intrării în vigoare aleprezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a documentului de situaţie CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibilă la adresa: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Include întreg textul valabil până la:

Seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 12 septembrie 2001

1. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică omologării farurilor care utilizează lămpi cu incandescenţă, care produc o singură lumină de întâlnire şi care sunt destinate echipării mopedelor (1) şi vehiculelor asimilate acestora.

(1) Astfel cum este definit în Convenţia din 1968 privind circulaţia rutieră, capitolul I, articolul 1 litera (m) (E/CONF.56/ 16/Rev.l).

2. DEFINIŢIA "TIPULUI"

"Faruri de diferite tipuri" înseamnă faruri care diferă în privinţa unor aspecte esenţiale, precum:

2.1. denumirea comercială sau marca;

2.2. caracteristicile sistemului optic;

2.3. includerea sau eliminarea unor componente care pot modifica rezultatele optice prin reflexie, refracţie sau absorbţie. O schimbare a culorii fasciculelor emise de faruri ale căror alte caracteristici nu sunt modificate nu este considerată o schimbare a tipului de far. Pentru astfel de faruri trebuie să se atribuie acelaşi număr de omologare.

3. CEREREA DE OMOLOGARE

Cererea de omologare se depune de către titularul denumirii comerciale sau al mărcii sau de către reprezentantul său autorizat. Orice cerere trebuie să fie însoţită de:

3.1. desene, în triplu exemplar, suficient de detaliate pentru a permite identificarea tipului. Desenele trebuie să indice poziţia prevăzută pentru marca de omologare şi să prezinte farul în vedere frontală şi în secţiune laterală transversală, cu indicarea schematică a striaţiilor optice şi a prismelor dispersorului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...